Sagavej 13
4200 Slagelse


Ofte stillede spørgsmål


Hvis Gud elsker os mennesker, hvorfor er der så mange syge og lidende?

Gud længes efter at helbrede de syge, ligesom da Jesus gik her på jorden. Da Adam og Eva blev skabt, var der ingen synd, sygdom eller ondt i denne verden. Alt var godt. Gud satte mennesket til at være herre over alt på denne jord; dyrene og planterne osv. Men så kom Guds modstander, djævelen og fristede dem. De faldt, og fra det tidspunkt blev djævelen denne verdens Herre. Han bliver i Bibelen kaldt for denne verdens fyrste, denne verdens Gud osv...
Fra det tidspunkt kom der synd, død og sygdom ind i denne verden. Alt dette kommer i bund og grund fra djævelen og alle hans dæmoner. I Johannes evangeliet kapitel 10 vers 10 står der, at djævelen er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge, men Jesus er kommet for at give liv (Djævelen ønsker at smadre dit liv, men Jesus ønsker at give dig liv:)). Jesus ønsker at helbrede mennesker i dag men har valgt at gøre det igennem os, der er kristne. Det betyder derfor, at hvis de kristne ikke går ud for at sætte de syge fri fra djævelens herredømme ( sygdom, dæmoner osv.) - ja så sker der ikke noget.


Hvorfor kirke/menighed? – Kan jeg ikke bare være mig selv?

Ordet kirke kommer de græske ord ’kuriakon’ og ’ ekklesia’.
’Kuriakon’ betyder ’Det, som tilhører Herren’.
’Ekklesia’ betyder ’En forsamling der er kaldt ud som et regerende legeme’
Kirken er et legeme af mennesker, som er kaldt ud af verden for at udøve Guds regerende legeme på jorden.
Kirken/menigheden er ét legeme(Rom. 12,4-5), hvor Kristus er kirkens hoved(Ef. 5,23).
Dvs. kirken er Jesu legeme (1.Kor. 12,27 ’I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.’)
Menigheden/kirken er en forsamling af mennesker, som har bekendt deres synd og har omvendt sig(2.Kor. 5,17 ’Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!’) og blevet døbt i Jesu Kristi navn og fyldt med Helligånden. De holder fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødsbrydelse og ved bønnerne.(Apg. 2,37-47).
En menighed er ikke en menneskelig opfindelse, men et produkt af Guds ord. Den bygger på Jesus Kristus og apostlenes og profeternes ord (Ef. 2,20 ’I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten.’).
I det nye Testamente ser vi de nye troende fandt sammen i fællesskaber/menigheder, hvor der var oplæring, forkyndelse, skriftlæsning, undervisning, bøn, udrustning, opmuntring, trøst, nadver og fastholdelse i livet med Gud. Alt sammen til menighedens opbyggelse (1.Kor. 12)
Samtidig har Jesus også givet gaver til menigheden i form af tjenestegaverne profet, apostel, hyrde, evangelist og lære for at udruste menigheden (Ef. 4,11-13)
Vi ser også da Peter kom i fængsel, gik menigheden sammen i bøn for ham, som gjorde at en Engel fra Gud, satte ham fri.
Gennem menighedens bøn virker den stærkeste magt – Guds kraft igennem sit legeme.


Kan misbrug, vold og sygedom gå i arv?

Ja ofte. Bibelen siger, at konsekvensen af vi synder må Gud, vil vi kunne mærke det i op til fjerde generation, hvis vi ikke omvender os til ham og får det brudt.(2.Mos. 20,4-5)


Hvordan kan en alt elskende Gud sende nogen til helvede?

Kort sagt, Gud sender ikke nogen til helvede - vi beslutter at sende os selv der. Bibelen fortæller os, at Gud gør alt for at holde os ude af helvede, mens han opretholder vores natur som mennesker med fri vilje. Gud skabte os efter sit billede og efter hans skikkelse og gav os alle den ultimative magt til at sige "ja" eller "nej". Hvis vi vælger at afvise Gud, vælger vi at tilbringe evigheden adskilt fra ham.


Slagelse Bykirke - Sagavej 13 - 4200 Slagelse